• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flat Hinge

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SFA-2A1
SFA-2A1B
SFA-2A2
SFA-2A2B
SFA-2A3
SFA-2A3B
SFA-2A4
SFA-2A4B
SFK-2A1
SFK-2A1S
SFK-2A2
SFK-2A2S
SFK-2A3
SFK-2A3S
SFK-2A4
SFK-2A4S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Specifications
Same day 62125Flat Hinge SS
2 Day(s) or more 62125Flat Hinge SS Black
2 Day(s) 63230Flat Hinge S
2 Day(s) or more 63230Flat Hinge S Black
2 Day(s) 64237Flat Hinges L40 (M6)
2 Day(s) or more 64237Flat Hinges L40 (M6) Black
2 Day(s) or more 64743Flat Hinges L45 (M6)
2 Day(s) or more 64743Flat Hinges L45 (M6) Black
2 Day(s) 62125Flat Hinge SS Kit
2 Day(s) 62125Flat Hinge SS (Stainless Steel) Kit
2 Day(s) 63230Flat Hinge S Kit
2 Day(s) 63230Flat Hinge S (Stainless Steel) Kit
2 Day(s) 64237Flat Hinges L40 (M6) Kit
2 Day(s) 64237Flat Hinges L40 (M6) Stainless Kit
2 Day(s) or more 64743Flat Hinges L45 (M6) Kit
2 Day(s) or more 64743Flat Hinges L45 (M6) Stainless Kit

Loading...

  1. 1

Basic Information

Types Flat Hinges

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)