• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Handle Rail Cap A

Part Number

Configured Part Number is shown.

SFA-390

Part Number
SFA-390
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
3 Day(s) 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Types Backing Plate and Dedicated Nut Mounting Method Female Thread Material Polyamide

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFA-390 in the Handle Rail Cap A series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)