• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Handle B Type

Handle B Type

SF common parts
There was an error included in the catalog for this product. Please confirm the errata (from P881) before using the product.

Part Number

Configured Part Number is shown.

SFA-308

Part Number
SFA-308
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
Same day 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Types U Type, Straight Mounting Method Female Thread Material Glass Fiber Reinforced Nylon

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFA-308 in the Handle B Type series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)