• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

SF30 Aluminum Washer S (M7)

SF30 Aluminum Washer S (M7)

The largest selection of parts and types

Part Number
SFB-J91
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Nut Type Washers Series SUS SF30 Series (8mm Groove width Type) Function Standard
Material ADC6

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFB-J91 in the SF30 Aluminum Washer S (M7) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFB-J91 ในชุด SF30 Aluminum Washer S (M7)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)