• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Roller Conveyor Hook C (Single Unit Type)

Roller Conveyor Hook C (Single Unit Type)

Insert between green frames to connect roller conveyors.

Part Number

Configured Part Number is shown.

GFC-249

Part Number
GFC-249
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
3 Day(s) 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Length L(mm) 152

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFC-249 in the Roller Conveyor Hook C (Single Unit Type) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)