• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Curve Roller Conveyor, Single

Curve Roller Conveyor, Single

A single type curved roller conveyor. Use for connecting curves or for extending conveyor lengths, etc.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

GFC-070

 
Part Number
GFC-070
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
Same day 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Specifications φ35

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFC-070 in the Curve Roller Conveyor, Single series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFC-070 ในชุด Curve Roller Conveyor, Single

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)