• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Linear Roller

Linear Roller

Mount the linear roller onto the slider frame when using the linear slider for non-standard dimensions. Linear roller load resistance 10 N/unit

PDF

Japanese Only

 
Part Number
GFW-437
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessory Joint Type Single Unit Accessory Type Grooved wheels, Grooved wheels unit
Mounting Method Clamp Type Bolt Fastening Material Resin Surface Treatment No
Color Blue Technical Data A stubby wrench (short under crook type) is required for assembly.

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFW-437 in the Linear Roller series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFW-437 ในชุด Linear Roller

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)