• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Aluminum Structure Material SF20 Groove Width: 6mm SF-20/20

Aluminum Structure Material SF20 Groove Width: 6mm SF-20/20

Compatible with SF20 series. 6 mm groove width type.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SFF-202
SFF-202B
SFF-204/L[50-4000/0.1]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KNLA
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KNLA-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KNLA-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KNLA-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCC
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCC-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCC-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCC-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCS
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCS-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCS-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCS-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCW
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCW-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCW-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KQCW-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3L
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3L-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3L-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3L-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3R
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3R-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3R-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-3R-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGC-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3L
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3L-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3L-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3L-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3R
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3R-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3R-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-3R-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGCW-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3L
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3L-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3L-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3L-[2H,​NLZ,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW]
SFF-204/L[50-4000/0.1]/KTGD-3R
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSExtrusion Type Surface Treatment Length
(mm)
(1-1) length (Standard)
(mm)
(4) 45° Diagonal Cut (1) Length
(mm)
(2-1) Side Drilling (2-2) Frame Cap Outer Size Specification Option (TG Joint Only) (3) End Face Tapping
Same day 6[Square Shape] Square (without additional machining)--4000-----
7 Day(s) 6[Square Shape] Square (without additional machining)Black Anodize-4000-----
2 Day(s) 6[Square Shape] Square (without additional machining)-50 ~ 4000------
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSW-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSW-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSW-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSW-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-Not Provided-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-Not Provided-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-Not Provided-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-Not Provided-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSS-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSS-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSS-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000-DSS-TGCW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXNot Provided / QCC / QCS / QCW / TGCW / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXNot Provided / QCC / QCS / QCW / TGCW / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXNot Provided / QCC / QCS / QCW / TGCW / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXNot Provided / QCC / QCS / QCW / TGCW / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGDW / TGM / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGDW / TGM / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGDW / TGM / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGDW / TGM / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGD / TGDW / TGU / TGUW / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGD / TGDW / TGU / TGUW / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGD / TGDW / TGU / TGUW / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGCW / TGD / TGDW / TGU / TGUW / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGS / TGSW / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGS / TGSW / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGS / TGSW / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGS / TGSW / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGDW / TGM / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGDW / TGM / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGDW / TGM / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGDW / TGM / TGMW / TGS / TGU / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW / TGD / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGUW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW / TGD / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGUW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW / TGD / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGUW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---TGCW / TGD / TGDW / TGMW / TGS / TGU / TGUW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGSW / TGU3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGSW / TGU3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGSW / TGU3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000--TGCNLXTGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGSW / TGU3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / QCC / QCS / QCW / TGC / TGCW / TGDW / TGMW / TGS / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / TGC / TGCW / TGDW / TGM / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / TGC / TGCW / TGDW / TGM / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / TGC / TGCW / TGDW / TGM / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / TGC / TGCW / TGDW / TGM / TGW / TGWW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-
6 Day(s) or more 6[Square Shape] Square (with additional machining)-50 ~ 4000---Not Provided / TGC / TGCW / TGD / TGDW / TGU / TGUW / TGW3 (Both Ends) / 3L (Left) / 3R (Right)-

Loading...

Basic Information

Standard Extrusion Size(mm) 20 Extrusion Size 20×20 Extrusion Series SUS SF20 (6 mm Groove Width Type)
Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 1 Row Groove Number of Slotted Surfaces 4-Side Slot Material A6N01SS-T5
Cross Sectional Moment of Inertia lx 0.74 x 10 4 mm 4 Cross Sectional Moment of Inertia ly 0.74 x 10 4 mm 4 Section Modulus Zx 0.74 x 10 3 mm 3
Section Modulus Zy 0.74 x 10 3 mm 3 Resistance(Ω) 109–10 (anti-static level)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)