• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

NH-16 Necktie Guard

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
NH-16-AGトソウ-ヒダリ-160
NH-16-AGトソウ-ヒダリ-185
NH-16-AGトソウ-ミギ-160
NH-16-AGトソウ-ミギ-185
NH-16-シルバー-ヒダリ-160
NH-16-シルバー-ヒダリ-185
NH-16-シルバー-ミギ-160
NH-16-シルバー-ミギ-185
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more
6 Day(s) or more
4 Day(s) or more
6 Day(s) or more
6 Day(s) or more
6 Day(s) or more
6 Day(s) or more
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)