• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ring Type Lighting Device MD Series (Controller Set Product)

Part Number
MD-42B+S1CH(25W)
MD-42G+S1CH(25W)
MD-42IR880+S1CH(25W)
MD-42R +S1CH(25W)
MD-42RL+S1CH(25W)
MD-42W+S1CH(25W)
MD-42Y+S1CH(25W)
MD-50B+S1CH(25W)
MD-50G+S1CH(25W)
MD-50IR880+S1CH(25W)
MD-50R+S1CH(25W)
MD-50RL+S1CH(25W)
MD-50W+S1CH(25W)
MD-50Y+S1CH(25W)
MD-55B+S1CH(25W)
MD-55G+S1CH(25W)
MD-55IR880+S1CH(25W)
MD-55R+S1CH(25W)
MD-55RL+S1CH(25W)
MD-55W+S1CH(25W)
MD-55Y+S1CH(25W)
MD-65B+S1CH(25W)
MD-65G+S1CH(25W)
MD-65IR880+S1CH(25W)
MD-65R+S1CH(25W)
MD-65RL+S1CH(25W)
MD-65W+S1CH(25W)
MD-65Y+S1CH(25W)
MD-80B+S1CH(25W)
MD-80G+S1CH(25W)
MD-80IR880+S1CH(25W)
MD-80R+S1CH(25W)
MD-80RL+S1CH(25W)
MD-80W+S1CH(25W)
MD-80Y+S1CH(25W)
MD-100B+S1CH(25W)
MD-100G+S1CH(25W)
MD-100IR880+S1CH(25W)
MD-100R+S1CH(25W)
MD-100RL+S1CH(25W)
MD-100W+S1CH(25W)
MD-100Y+S1CH(25W)
MD-120B+S1CH(25W)
MD-120G+S1CH(25W)
MD-120IR880+S1CH(25W)
MD-120R+S1CH(25W)
MD-120RL+S1CH(25W)
MD-120W+S1CH(25W)
MD-120Y+S1CH(25W)
MD-150B+S1CH(25W)
MD-150G+S1CH(25W)
MD-150IR880+S1CH(25W)
MD-150R+S1CH(25W)
MD-150RL+S1CH(25W)
MD-150W+S1CH(25W)
MD-150Y+S1CH(25W)
MD-200B+S1CH50F
MD-200G+S1CH50F
MD-200IR880+S1CH50F
MD-200R+S1CH50F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSLight Type Emitting Color External Dimension (Range)
(mm)
Maximum Capacity (Range)
(W)
Size of center Hole (Range)
(mm)
Length (Range)
(mm)
Wavelength (Red)
(nm)
Maximum Capacity
(W)
Size of center Hole
(mm)
External Dimension
(mm)
Height
(mm)
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue30.1~5020.1~305~205~15-25164215
13 Day(s) or more 10Visible LightOrange30.1~5020.1~305~205~15-25164215
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-30.1~5020.1~305~205~15-25164215
13 Day(s) or more 10Visible LightRed30.1~5020.1~305~205~1566025164215
13 Day(s) or more 10Visible LightRed30.1~5020.1~305~205~1563325164215
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite30.1~5020.1~305~205~15-25164215
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow30.1~5020.1~305~205~15-25164215
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue30.1~5020.1~305~2015.1~20-25165016
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen30.1~5020.1~305~2015.1~20-25165016
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-30.1~5020.1~305~2015.1~20-25165016
13 Day(s) or more 10Visible LightRed30.1~5020.1~305~2015.1~2066025165016
13 Day(s) or more 10Visible LightRed30.1~5020.1~305~2015.1~2063325165016
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite30.1~5020.1~305~2015.1~20-25165016
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow30.1~5020.1~305~2015.1~20-25165016
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue50.1~8020.1~3030.1~405~15-25325515
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen50.1~8020.1~3030.1~405~15-25325515
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-50.1~8020.1~3030.1~405~15-25325515
13 Day(s) or more 10Visible LightRed50.1~8020.1~3030.1~405~1566025325515
13 Day(s) or more 10Visible LightRed50.1~8020.1~3030.1~405~1563325325515
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite50.1~8020.1~3030.1~405~15-25325515
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow50.1~8020.1~3030.1~405~15-25325515
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue50.1~8020.1~3030.1~4015.1~20-25326518
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen50.1~8020.1~3030.1~4015.1~20-25326518
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-50.1~8020.1~3030.1~4015.1~20-25326518
13 Day(s) or more 10Visible LightRed50.1~8020.1~3030.1~4015.1~2066025326518
13 Day(s) or more 10Visible LightRed50.1~8020.1~3030.1~4015.1~2063325326518
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite50.1~8020.1~3030.1~4015.1~20-25326518
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow50.1~8020.1~3030.1~4015.1~20-25326518
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue50.1~8020.1~3040.1~5015.1~20-25468018
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen50.1~8020.1~3040.1~5015.1~20-25468018
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-50.1~8020.1~3040.1~5015.1~20-25468018
13 Day(s) or more 10Visible LightRed50.1~8020.1~3040.1~5015.1~2066025468018
13 Day(s) or more 10Visible LightRed50.1~8020.1~3040.1~5015.1~2063325468018
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite50.1~8020.1~3040.1~5015.1~20-25468018
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow50.1~8020.1~3040.1~5015.1~20-25468018
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20-256010018
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20-256010018
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20-256010018
13 Day(s) or more 10Visible LightRed80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20660256010018
13 Day(s) or more 10Visible LightRed80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20633256010018
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20-256010018
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow80.1~10020.1~3050.1~7015.1~20-256010018
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20-258012020
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20-258012020
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20-258012020
13 Day(s) or more 10Visible LightRed100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20660258012020
13 Day(s) or more 10Visible LightRed100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20633258012020
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20-258012020
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow100.1~13020.1~3070.1~10015.1~20-258012020
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30-259015023
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30-259015023
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30-259015023
13 Day(s) or more 10Visible LightRed130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30660259015023
13 Day(s) or more 10Visible LightRed130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30633259015023
13 Day(s) or more 10Visible LightWhite130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30-259015023
13 Day(s) or more 10Visible LightYellow130.1~15020.1~3070.1~10020.1~30-259015023
13 Day(s) or more 10Visible LightBlue150.1~20040.1~50131~20020.1~30-5014020022
13 Day(s) or more 10Visible LightGreen150.1~20040.1~50131~20020.1~30-5014020022
13 Day(s) or more 10Infrared Ray-150.1~20040.1~50131~20020.1~30-5014020022
13 Day(s) or more 10Visible LightRed150.1~20040.1~50131~20020.1~306605014020022

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Ring Shape Irradiation Direction Vertical Emitter Light Source Since light
Irradiation Light Type Diffuse light Power Controller S1CH(25W)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)