• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Casper Handle HB-44

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

HB-44-130

 
Part Number
HB-44-130
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HB-44-130 in the Casper Handle HB-44 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HB-44-130 ในชุด Casper Handle HB-44

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)