• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Joint Cover, JC-GA-2 (for GA-2S) (Part Numbers)

Joint Cover, JC-GA-2 (for GA-2S)

Brand-name products provided by MISUMI are offered based on customers' needs who carefully selects products of remarkably growing Asian manufacturers. Please select an item according to the user's various usage scenes. TMEH Company is a leading mechanical parts manufacturer in Malaysia. After the establishment in 2002, the company has extended its share globally from Southeast Asia. A separate Japanese entity has been formed to constantly acknowledge Japanese manufacturers.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

JC-GA-2

 
Part Number
JC-GA-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
6 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessory Accessory Type Cover Accessory Material Polyolefin
Accessory Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part JC-GA-2 in the Joint Cover, JC-GA-2 (for GA-2S) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JC-GA-2 ในชุด Joint Cover, JC-GA-2 (for GA-2S)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)