• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

J One Quick-2 Reducing Tee

J One Quick-2 Reducing Tee

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 reducing tee manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
JOQ2-RT-13AX13AX10A
JOQ2-RT-16AX16AX10A-PB
JOQ2-RT-16AX16AX10A-PEX
JOQ2-RT-16AX16AX13A-PB
JOQ2-RT-16AX16AX13A-PEX
JOQ2-RT-20AX20AX13A-PB
JOQ2-RT-20AX20AX13A-PEX
Part NumberVolume DiscountDays to ShipApplicable Tube Material Applicable Tube O.D., D (D1)
(φ)
Nominal Diameter
Quote Polyethylene / Polybutene17X17X1313AX13AX10A
Quote Polybutene22X22X1316AX16AX10A
Quote Polyethylene22X22X1316AX16AX10A
Quote Polybutene22X22X1716AX16AX13A
Quote Polyethylene22X22X1716AX16AX13A
Quote Polybutene27X27X1720AX20AX13A
Quote Polyethylene27X27X1720AX20AX13A

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Material PPS Resin Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube Tee Maximum Operating Pressure(MPa) 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)