• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cover for J One Quick-2 Header Cover

Cover for J One Quick-2 Header Cover

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Cover for JOQ2 header covers manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Part Number

Configured Part Number is shown.

J2HDR-F-CVR

Part Number
J2HDR-F-CVR
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Material PPS Resin Applicable Fluid Water / Air
Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene

Please check the type/dimensions/specifications of the part J2HDR-F-CVR in the Cover for J One Quick-2 Header Cover series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)