• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cross Joint Coupling (SCJ Series)

Part Number
SCJA-15C-3X3
SCJA-15C-3X4
SCJA-15C-3X5
SCJA-15C-3X5K2
SCJA-15C-3X6
SCJA-15C-3X6K2
SCJA-15C-3X6K3
SCJA-15C-3X6.35
SCJA-15C-3X6.35K2
SCJA-15C-3X6.35K3
SCJA-15C-4X4
SCJA-15C-4X5
SCJA-15C-4X5K2
SCJA-15C-4X6
SCJA-15C-4X6K2
SCJA-15C-4X6K3
SCJA-15C-4X6.35
SCJA-15C-4X6.35K2
SCJA-15C-4X6.35K3
SCJA-15C-5K2X5
SCJA-15C-5K2X5K2
SCJA-15C-5K2X6
SCJA-15C-5K2X6K2
SCJA-15C-5K2X6K3
SCJA-15C-5K2X6.35
SCJA-15C-5K2X6.35K2
SCJA-15C-5K2X6.35K3
SCJA-15C-5X5
SCJA-15C-5X5K2
SCJA-15C-5X6
SCJA-15C-5X6K2
SCJA-15C-5X6K3
SCJA-15C-5X6.35
SCJA-15C-5X6.35K2
SCJA-15C-5X6.35K3
SCJA-15C-6K2X6
SCJA-15C-6K2X6K2
SCJA-15C-6K2X6K3
SCJA-15C-6K2X6.35
SCJA-15C-6K2X6.35K2
SCJA-15C-6K2X6.35K3
SCJA-15C-6K3X6
SCJA-15C-6K3X6K2
SCJA-15C-6K3X6K3
SCJA-15C-6K3X6.35
SCJA-15C-6K3X6.35K2
SCJA-15C-6K3X6.35K3
SCJA-15C-6X6
SCJA-15C-6X6K2
SCJA-15C-6X6K3
SCJA-15C-6X6.35
SCJA-15C-6X6.35K2
SCJA-15C-6X6.35K3
SCJA-15C-6.35K2X6.35
SCJA-15C-6.35K2X6.35K2
SCJA-15C-6.35K2X6.35K3
SCJA-15C-6.35K3X6.35
SCJA-15C-6.35K3X6.35K2
SCJA-15C-6.35K3X6.35K3
SCJA-15C-6.35X6.35
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSType Allowable Torque Range
(N•m)
Shaft Bore Dia. (machined) D1
(Ø)
Shaft Bore Dia. (machined) D2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Full Length
(mm)
Max. Rotational Speed Range
(r/min)
Features Body Material Application Allowable Torque
(N•m)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Lateral Misalignment Range
(mm)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Allowable Angular Misalignment
(deg)
Operating Temperature Range
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Moment of Inertia
(kg・m2)
With or without Keyway d1 Keyway symbol d1keyway width b1
(mm)
d1Keyway height t1
(mm)
d2 Keyway symbol d2 keyway width b2
(mm)
d2 keyway height t2
(mm)
Weight
(g)
6 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00341522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00351522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00351522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00361522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00361522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00441522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00451522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00451522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
6 Day(s) or more 10-0.05~1.00461522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00461522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
9 Day(s) or more --0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00551522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK221---350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00551522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Both key groovesK221K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00561522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK221---350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00561522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Both key groovesK221K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK221---9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00551522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00551522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00561522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00561522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00661522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK221---350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00661522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Both key groovesK221K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK221---9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK331.4---9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK331.4K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK331.4K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK331.4---9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK331.4K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK331.4K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00661522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00661522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.2560000.21~0.400.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K221350
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key Seat---K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK221---9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK221K331.49
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7One Side Key SeatK331.4---9
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK331.4K2219
10 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Not ExistK331.4K331.49
9 Day(s) or more 10-0.05~1.00331522.44001~10000-Aluminum Alloy-0.256000-0.33-50~20003.3X10-7Key Seat Exist------9

Loading...กำลังโหลด …

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)