• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ISO Bolt Nut

ISO Bolt Nut

[Product information]
[Common items]
Sales unit and minimum quantity (purchase of only one unit is possible)
Quantity: 1

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
4979874032089
4979874032096
4979874032102
4979874032119
4979874032126
4979874032133
4979874032140
4979874032157
4979874032164
4979874032171
4979874032188
4979874032195
4979874032201
4979874032218
4979874032225
4979874032393
4979874032409
4979874032416
4979874032423
4979874032430
4979874032447
4979874032454
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread (M) Length L (mm) JAN code
5 Day(s) or more 61104979874032089
5 Day(s) or more 61204979874032096
5 Day(s) or more 61304979874032102
5 Day(s) or more 61404979874032119
5 Day(s) or more 61504979874032126
5 Day(s) or more 81104979874032133
5 Day(s) or more 81204979874032140
5 Day(s) or more 81304979874032157
5 Day(s) or more 81404979874032164
5 Day(s) or more 81504979874032171
5 Day(s) or more 101104979874032188
5 Day(s) or more 101204979874032195
5 Day(s) or more 101304979874032201
5 Day(s) or more 101404979874032218
5 Day(s) or more 101504979874032225
5 Day(s) or more 121104979874032393
5 Day(s) or more 121204979874032409
5 Day(s) or more 121304979874032416
5 Day(s) or more 121404979874032423
5 Day(s) or more 121504979874032430
5 Day(s) or more 122004979874032447
5 Day(s) or more 122504979874032454

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Number of pieces 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)