• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Plastic Connection Nail Screw【20 Pieces Per Package】

Plastic Connection Nail Screw

Nail for use with machinery tools. The body has a screw structure, which demonstrates high holding power. Used for all kinds of interior finishing materials such as cosmetic and standard boards, veneers, etc.
(Compatible manufacturers: MAX, Hitachi, Makita)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4562251212831
4562251212848
4562251212855
4562251212862
4562251212879
4562251212886
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSize JAN code Material

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more #16X254562251212831Stainless Steel (SUS304)

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more #15X324562251212848Stainless Steel (SUS304)

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more #15X384562251212855Stainless Steel (SUS304)

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more #16X254562251212862Iron (Bright Chromate Plating Finish)

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more #15X324562251212879Iron (Bright Chromate Plating Finish)

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more #15X384562251212886Iron (Bright Chromate Plating Finish)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Number of pieces(pcs.) 20

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)