• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Fireproof Siding Nail【10-20 Pieces Per Package】

Stainless Steel Fireproof Siding Nail

Made of rust resistant stainless steel. Can be hammered into even hard boards. Used for mounting siding sheets.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874472533
4979874824714
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
Count×Total length (mm)

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447253310#13×50

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987482471420#13×38

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Stainless Steel Siding Nail
Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)