• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Nail (Flat Head)【260-1,970 Pieces Per Package】

Stainless Steel Nail (Flat Head)

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Nail
· Product name: Stainless steel nail (flat head) box
· Number contained in a packet: 1
· Material: Stainless steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874854278
4979874854285
4979874854292
4979874854308
4979874854315
4979874854322
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Count×Total length (mm)

1,970 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4979874854278#16×25

1,340 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 4979874854285#15×32

900 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4979874854292#14×38

580 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4979874854308#13×45

420 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4979874854315#12×50

260 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 4979874854322#11×65

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Stainless Steel Nail (Flat) Box
Number of pieces(pcs.) 1 Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)