• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Ring Nail【6-60 Pieces Per Package】

Stainless Steel Ring Nail

Made of rust resistant stainless steel. Due to the strong hold provided by ring machining, this product is optimal for use with aluminum sheeting in sinks, bathrooms, and other areas where water is used.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874473264
4979874473271
4979874473288
4979874824790
4979874824806
4979874824813
4979874824820
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
Full Length
(mm)

60 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798744732646025

26 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798744732712638

12 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798744732881250

40 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798748247904032

18 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798748248061845

8 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 4979874824813865

6 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 4979874824820675

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Stainless Steel Ring Nail
Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)