• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Screw Round Head Nail【4-60 Pieces Per Package】

Stainless Steel Screw Round Head Nail

Made of rust resistant stainless steel. The body has a screw shape, which provides strong holding power.
Used for mounting metallic frames, aluminum boards, roof tiles, and slatted wood. Can be used in kitchens, bathrooms, and other high humidity areas.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874473165
4979874473172
4979874473189
4979874473196
4979874473202
4979874473219
4979874473226
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
Full Length
(mm)

60 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744731656025

40 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744731724032

26 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744731892638

18 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744731961845

12 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744732021250

8 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874473219865

4 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874473226475

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Stainless Steel Screw, Round Head Nail
Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)