• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Screw, Umbrella Nail【28-150 Pieces Per Package】

Stainless Steel Screw, Umbrella Nail

Made of stainless steel. The copper part has a screw structure, which provides superior holding power. Used for mounting corrugated sheets.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874853424
4979874853431
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)

28 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 497987485342428

150 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 4979874853431150

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Size 41mm
Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)