• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Nail【8-200 Pieces Per Package】

Stainless Steel Nail

Made of rust resistant stainless steel, so it can be used in sink and bathroom areas, as well as high humidity areas.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874471994
4979874472007
4979874472014
4979874472021
4979874472038
4979874472045
4979874472052
4979874472069
4979874472076
4979874472083
4979874472090
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
Full Length
(mm)

200 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447199420010

160 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447200716013

110 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447201411016

100 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447202110019

100 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447203810022

70 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744720457025

40 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744720524032

30 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744720693038

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744720762045

12 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744720831250

8 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472090865

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Stainless Steel Nail

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)