• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Screw Board Nail【40-56 Pieces Per Package】

Screw Board Nail

Made of iron with bright chromate plating. Can be used with a variety of materials such as fire-resistant boards, Ruspert products, and drywall. Head float is reduced compared to round nails.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874824646
4979874824653
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
Full Length
(mm)

56 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798748246465625

40 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 49798748246534032

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Screw Board Nail

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)