• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Super Concrete Nail【2-10 Pieces Per Package】

Super Concrete Nail

Made of iron heat treated for extreme hardness. No pilot hole needed. Can be used for mounting pipes, sheet metal, and other materials on concrete, blocks, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874472618
4979874472625
4979874472632
4979874472649
4979874472656
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
Full Length
(mm)

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744726181025

8 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472625838

6 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472632650

4 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472649465

2 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472656275

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Super Concrete Nail

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)