• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Brass Nail【6-180 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4979874472205
4979874472212
4979874472229
4979874472236
4979874472243
4979874472250
4979874472267
4979874472274
4979874472281
4979874472298
4979874472304
4979874472311
4979874472328
4979874472335
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipJAN code Number of pieces
(pcs.)
The Diameter of Nails×Full Length
(mm)

140 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744722051401.2×10

100 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744722121001.2×13

60 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472229601.4×16

60 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472236601.4×19

50 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472243501.6×22

40 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472250401.6×25

26 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472267261.8×32

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 4979874472274202.0×38

14 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4979874472281142.3×45

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 4979874472298102.6×50

8 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447230482.6×65

6 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 497987447231162.6×75

180 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 49798744723281801.0×6

160 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 49798744723351601.0×8

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Joint Hardware for Wood Junction Hardware Types for Woodworking Nails Part Name Brass Nail
Material Brass

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)