• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Electromagnetic valve, 3V200 series, 3 ports, 2 positions

Electromagnetic valve, 3V200 series, 3 ports, 2 positions

[Features]
· Applicable fluid is air.
· No need for lubrication

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
3V210-6-[A,​B,​C,​E,​F]
3V210-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
3V210-6-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]
3V210-6-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]-I
3V210-8-[A,​B,​C,​E,​F]
3V210-8-[A,​B,​C,​E,​F]-I
3V210-8-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]
3V210-8-[NC,​NO]-[A,​B,​C,​E,​F]-I
3V220-6-[A,​B,​C,​E,​F]
3V220-6-[A,​B,​C,​E,​F]-I
3V220-8-[A,​B,​C,​E,​F]
3V220-8-[A,​B,​C,​E,​F]-I
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNumber of Solenoids Switching Type Status at Power Off Voltage Types of connection port Connection Dia. Wiring Method CV Value Details
13 Day(s) or more SingleNULBSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-DIN Socket0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more SingleNULBSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-Drawer type0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more Single2-position Normally Open / 2-position Normally Closed / 2-position exhaustSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-DIN Socket0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more Single2-position Normally Open / 2-position Normally Closed / 2-position exhaustSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-Drawer type0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more SingleNULBSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-DIN Socket0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more SingleNULBSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-Drawer type0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more Single2-position Normally Open / 2-position Normally Closed / 2-position exhaustSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-DIN Socket0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more Single2-position Normally Open / 2-position Normally Closed / 2-position exhaustSelf-reset(spring return)DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-Drawer type0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more DoubleNULBSelf-holdingDC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-DIN Socket0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more DoubleNULBSelf-holdingDC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-Drawer type0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more DoubleNULBSelf-holdingDC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-DIN Socket0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)
13 Day(s) or more DoubleNULBSelf-holdingDC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24VRc-Drawer type0.78(Rc1/8)/0.89(Rc1/4)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Electromagnetic Valve Application Single Item Operating Number of Ports 3-port valve
Mounting Orientation Direct Specifications Standard Driving Type Pilot-operated Spool
CV Value 0.78 / 0.89 Seal Type Soft seal Pilot Air Supply Internal
Manual Switch Lock

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)