• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Guided Block Cylinder TXU Series

Guided Block Cylinder TXU Series

MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
TXU16X50
TXU16X50-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU16X75
TXU16X75-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU16X100
TXU16X100-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU16X125
TXU16X125-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU16X150
TXU16X150-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU20X50
TXU20X50-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU20X75
TXU20X75-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU20X100
TXU20X100-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU20X125
TXU20X125-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU20X150
TXU20X150-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU25X50
TXU25X50-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU25X75
TXU25X75-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU25X100
TXU25X100-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU25X125
TXU25X125-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU25X150
TXU25X150-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X50
TXU32X50-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X75
TXU32X75-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X100
TXU32X100-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X125
TXU32X125-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X150
TXU32X150-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X175
TXU32X175-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X200
TXU32X200-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU32X250
TXU32X250-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X50
TXU40X50-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X75
TXU40X75-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X100
TXU40X100-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X125
TXU40X125-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X150
TXU40X150-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X175
TXU40X175-[SB,​SD,​SF][1,​2]
TXU40X200
TXU40X200-[SB,​SD,​SF][1,​2]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStroke
(mm)
Table Size: Length L
(mm)
Tube I.D.
(Ø)
Operating Speed
(mm/s)
Table Size: Width W
(mm)
Table Size: Height H
(mm)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Min. Operating Pressure
(MPa)
Pneumatic Fitting Diameter Sensor Qty. Sensor Quantity Sensor Type
7 Day(s) 50951630~50066290.150.7M5--None
7 Day(s) 50951630~50066290.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 751201630~50066290.150.7M5--None
7 Day(s) 751201630~50066290.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1001451630~50066290.150.7M5--None
7 Day(s) 1001451630~50066290.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1251701630~50066290.150.7M5--None
7 Day(s) 1251701630~50066290.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1501951630~50066290.150.7M5--None
7 Day(s) 1501951630~50066290.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 50972030~50082340.150.7M5--None
7 Day(s) 50972030~50082340.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 751222030~50082340.150.7M5--None
7 Day(s) 751222030~50082340.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1001472030~50082340.150.7M5--None
7 Day(s) 1001472030~50082340.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1251722030~50082340.150.7M5--None
7 Day(s) 1251722030~50082340.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1501972030~50082340.150.7M5--None
7 Day(s) 1501972030~50082340.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 50982530~50092400.150.7M5--None
7 Day(s) 50982530~50092400.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 751232530~50092400.150.7M5--None
7 Day(s) 751232530~50092400.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1001482530~50092400.150.7M5--None
7 Day(s) 1001482530~50092400.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1251732530~50092400.150.7M5--None
7 Day(s) 1251732530~50092400.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1501982530~50092400.150.7M5--None
7 Day(s) 1501982530~50092400.150.7M51 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 501033230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 501033230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 751283230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 751283230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1001533230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1001533230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1251783230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1251783230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1502033230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1502033230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1752283230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1752283230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 2002533230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 2002533230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 2503033230~500112460.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 2503033230~500112460.150.7Rc1/81 pc / 2 pc-ACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 501034030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 501034030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 751284030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 751284030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1001534030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1001534030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1251784030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1251784030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1502034030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1502034030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 1752284030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 1752284030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D
7 Day(s) 2002534030~500124540.150.7Rc1/8--None
7 Day(s) 2002534030~500124540.150.7Rc1/8-1 Piece / 2 PiecesACS-30F / ACS-9B / ACS-9D

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Table Type Table Material Aluminum Alloy Environment General Purpose
Guide Type Slide Guide Bushing Specification Linear Bushing

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)