• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Electromagnetic valve, VLEV500 series, 3 ports, 2 positions (VLEV5101-24VDC-TB-K)

Electromagnetic valve, VLEV500 series, 3 ports, 2 positions

[Features]
· Applicable fluid is air.
· Switch change air guide.
· Valve specs normally closed type.
· Push button rotary/fixed
· Lubrication free supply type

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

VLEV5101-24VDC-TB-K

 
Part Number
VLEV5101-24VDC-TB-K
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSwitching Type Voltage Wire connection type Indicator Light
14 Day(s) 2-position Normally Closed TypeDC24VDIN Socket-typeNo

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Electromagnetic Valve Application Single Item Operating Number of Ports 3-Way Valve
Mounting Orientation Direct Specifications Standard Number of Solenoids Single
Status at Power Off Self-reset(spring return) Pipe Port Type Rc Plumbing Thread Nominal 1/8
Plumbing Direct piping CV Value 0.67 Manual Switch Lock Possible

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)