• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CK Fittings - Screw-in Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting - Socket with Different Diameters

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
RS-8X6-B
RS-8X6-W
RS-10X6-B
RS-10X6-W
RS-10X8-B
RS-10X8-W
RS-15X8-B
RS-15X8-W
RS-15X10-B
RS-15X10-W
RS-20X8-B
RS-20X8-W
RS-20X10-B
RS-20X10-W
RS-20X15-B
RS-20X15-C
RS-20X15-W
RS-25X10-B
RS-25X10-W
RS-25X15-B
RS-25X15-C
RS-25X15-W
RS-25X20-B
RS-25X20-C
RS-25X20-W
RS-32X10-B
RS-32X10-W
RS-32X15-B
RS-32X15-C
RS-32X15-W
RS-32X20-B
RS-32X20-C
RS-32X20-W
RS-32X25-B
RS-32X25-C
RS-32X25-W
RS-40X15-B
RS-40X15-C
RS-40X15-W
RS-40X20-B
RS-40X20-C
RS-40X20-W
RS-40X25-B
RS-40X25-C
RS-40X25-W
RS-40X32-B
RS-40X32-C
RS-40X32-W
RS-50X15-B
RS-50X15-C
RS-50X15-W
RS-50X20-B
RS-50X20-C
RS-50X20-W
RS-50X25-B
RS-50X25-C
RS-50X25-W
RS-50X32-B
RS-50X32-C
RS-50X32-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Applicable Fluid Surface Treatment
5 Day(s) or more 1/4B(8A)1/8B(6A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1/4B(8A)1/8B(6A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 3/8B(10A)1/8B(6A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 3/8B(10A)1/8B(6A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 3/8B(10A)1/4B(8A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 3/8B(10A)1/4B(8A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1/2B(15A)1/4B(8A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1/2B(15A)1/4B(8A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1/2B(15A)3/8B(10A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1/2B(15A)3/8B(10A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 3/4B(20A)1/4B(8A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 3/4B(20A)1/4B(8A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 3/4B(20A)3/8B(10A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 3/4B(20A)3/8B(10A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 3/4B(20A)1/2B(15A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 3/4B(20A)1/2B(15A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 3/4B(20A)1/2B(15A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1B(25A)3/8B(10A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1B(25A)3/8B(10A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/8B(10A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
2 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/8B(10A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1/2B(15A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1/2B(15A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1/2B(15A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)WaterResin Coating
Same day 1 1/4B(32A)1B(25A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1/2B(15A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1/2B(15A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1/2B(15A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 2B(50A)1/2B(15A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 2B(50A)1/2B(15A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 2B(50A)1/2B(15A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 2B(50A)3/4B(20A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 2B(50A)3/4B(20A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 2B(50A)3/4B(20A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating
5 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)Water / Air / Steam / Gas / OilNo
5 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)WaterResin Coating
5 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)Water / Air / Gas / OilZinc Plating

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Socket
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 2.5 Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)