• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pre-Seal HB Gold Underground Type (Exterior Transparent Coating for Fire Extinguishing Pipes) Tee

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
P-HBG-T-65
P-HBG-T-100
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape Qi
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 1
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Resin Coating Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less
Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)