• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pre-Seal 20k Fitting Normal Type (for Fire Extinguishing Pipe) Reducer Socket

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
P-HB-RS-50X40
P-HB-RS-65X50
P-HB-RS-80X65
P-HB-RS-100X50
P-HB-RS-100X65
P-HB-RS-125X100
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)
7 Day(s) or more 3B(80A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2B(50A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 5B(125A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Socket
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 13.8 Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating
Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)