• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket (P-BRS-80X40-W)

Part Number

Configured Part Number is shown.

P-BRS-80X40-W

Part Number
P-BRS-80X40-W
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
7 Day(s) or more 3B(80A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Socket
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-BRS-80X40-W in the Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket series.

Products like this...

Part Number
P-BRS-100X32-W
P-BRS-100X40-W
P-BRS-100X50-W
P-BRS-100X65-W
P-BRS-80X50-W
P-BRS-80X65-W
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
7 Day(s) or more 4B(100A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 4B(100A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2B(50A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 3B(80A)2B(50A)
7 Day(s) or more 3B(80A)2 1/2B(65A)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)