• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket (P-BRS-40X20-W)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

P-BRS-40X20-W

Part Number
P-BRS-40X20-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Socket
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-BRS-40X20-W in the Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-BRS-40X20-W ในชุด Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket

Products like this...

Part Number
P-BRS-100X40-W
P-BRS-100X50-W
P-BRS-100X65-W
P-BRS-40X25-W
P-BRS-40X32-W
P-BRS-50X15-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
7 Day(s) or more 4B(100A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2B(50A)
7 Day(s) or more 4B(100A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1/2B(15A)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)