• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket (P-BRS-25X15-W)

Part Number

Configured Part Number is shown.

P-BRS-25X15-W

Part Number
P-BRS-25X15-W
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
6 Day(s) 1B(25A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Socket
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating Interior Resin Lining No

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-BRS-25X15-W in the Pre-Seal e white Fitting Reducer Socket series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)