• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pre-Seal E-white Fitting Three-way Reducer Tee

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
P-BRT-15X15X20-W
P-BRT-20X15X15-W
P-BRT-20X15X20-W
P-BRT-20X20X25-W
P-BRT-20X20X32-W
P-BRT-25X15X15-W
P-BRT-25X15X25-W
P-BRT-25X20X15-W
P-BRT-25X20X20-W
P-BRT-25X20X25-W
P-BRT-25X25X32-W
P-BRT-25X25X40-W
P-BRT-25X25X50-W
P-BRT-32X20X20-W
P-BRT-32X20X32-W
P-BRT-32X25X15-W
P-BRT-32X25X20-W
P-BRT-32X25X25-W
P-BRT-32X25X32-W
P-BRT-32X25X40-W
P-BRT-32X25X50-W
P-BRT-32X32X40-W
P-BRT-32X32X50-W
P-BRT-40X20X20-W
P-BRT-40X20X40-W
P-BRT-40X25X25-W
P-BRT-40X25X32-W
P-BRT-40X25X40-W
P-BRT-40X25X50-W
P-BRT-40X32X15-W
P-BRT-40X32X20-W
P-BRT-40X32X25-W
P-BRT-40X32X32-W
P-BRT-40X32X40-W
P-BRT-40X32X50-W
P-BRT-40X40X50-W
P-BRT-40X40X65-W
P-BRT-50X20X50-W
P-BRT-50X25X25-W
P-BRT-50X25X32-W
P-BRT-50X25X40-W
P-BRT-50X25X50-W
P-BRT-50X32X25-W
P-BRT-50X32X32-W
P-BRT-50X32X40-W
P-BRT-50X32X50-W
P-BRT-50X32X65-W
P-BRT-50X40X15-W
P-BRT-50X40X20-W
P-BRT-50X40X25-W
P-BRT-50X40X32-W
P-BRT-50X40X40-W
P-BRT-50X40X50-W
P-BRT-50X40X65-W
P-BRT-50X50X65-W
P-BRT-50X50X80-W
P-BRT-65X40X50-W
P-BRT-65X40X65-W
P-BRT-65X50X25-W
P-BRT-65X50X32-W
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
7 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)1/2B(15A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)1/2B(15A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)1B(25A)
7 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 1B(25A)1/2B(15A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)2B(50A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)2B(50A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)2B(50A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)2B(50A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1B(25A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)2B(50A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2B(50A)
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 2B(50A)3/4B(20A)2B(50A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)1B(25A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)2B(50A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)1B(25A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)2B(50A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1/2B(15A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1B(25A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)2B(50A)
7 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)3B(80A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)2B(50A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)1B(25A)
7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)1 1/4B(32A)

Loading...

Basic Information

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Qi
Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Zinc Plating
Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)