• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Shaft holder precision cast product - Flange type -

Shaft holder precision cast product - Flange type -

Brand-name products provided by MISUMI are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. CHENG JUN is a manufacturer that develops a wide range of linear parts in Taiwan. This bearing has a particular high rating even compared with other bearings and is used in manufacturing lines all over the world. At MISUMI, we are continuing to develop bearings and support units.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SCJHF10
SCJHF20
Part NumberVolume DiscountDays to ShipShaft diameter
(Ø)
8 Day(s) 10
2 Day(s) or more 20

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Flange Shape Shaft Securing Type Slit Material Aluminum
Surface Treatment Anodic oxidation treatment Type Casting Flange Shape/Type Standard
Mounting Method for Block Type Upper Surface Counterbored Holes Thickness Standard Dowel Hole None
Clamp Lever None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)