• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Timing Belt XL [TBNV100XL]

Timing Belt XL [TBNV100XL]

XL type is a timing belt for general transmission. Usable in combination with timing pulley XL type. Rubber is used as the belt material. Choose from a wide range of circumference lengths, from 83 mm to 4153 mm. A belt manufacturer that was established in China in 1955. The firm's main product is timing belts, and it owns multiple belt manufacturers in China.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
TBNV60XL-025
TBNV60XL-031
TBNV60XL-037
TBNV60XL-050
TBNV68XL-025
TBNV68XL-031
TBNV68XL-037
TBNV68XL-050
TBNV70XL-025
TBNV70XL-031
TBNV70XL-037
TBNV70XL-050
TBNV74XL-025
TBNV74XL-031
TBNV74XL-037
TBNV74XL-050
TBNV76XL-025
TBNV76XL-031
TBNV76XL-037
TBNV76XL-050
TBNV78XL-025
TBNV78XL-031
TBNV78XL-037
TBNV78XL-050
TBNV80XL-025
TBNV80XL-031
TBNV80XL-037
TBNV80XL-050
TBNV84XL-025
TBNV84XL-031
TBNV84XL-037
TBNV84XL-050
TBNV88XL-025
TBNV88XL-031
TBNV88XL-037
TBNV88XL-050
TBNV90XL-025
TBNV90XL-031
TBNV90XL-037
TBNV90XL-050
TBNV92XL-025
TBNV92XL-031
TBNV92XL-037
TBNV92XL-050
TBNV94XL-025
TBNV94XL-031
TBNV94XL-037
TBNV94XL-050
TBNV96XL-025
TBNV96XL-031
TBNV96XL-037
TBNV96XL-050
TBNV98XL-025
TBNV98XL-031
TBNV98XL-037
TBNV98XL-050
TBNV100XL-025
TBNV100XL-031
TBNV100XL-037
TBNV100XL-050
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt nominal width (mm)
(mm)
Belt nominal width (inch)
(Inch)
Transmission Torque The Number of Teeth Belt circumferential length
(mm)
9 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission30152.4
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission30152.4
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission30152.4
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission30152.4
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission34172.72
3 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission34172.72
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission34172.72
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission34172.72
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission35177.80
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission35177.80
3 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission35177.80
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission35177.80
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission37187.96
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission37187.96
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission37187.96
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission37187.96
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission38193.04
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission38193.04
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission38193.04
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission38193.04
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission39198.12
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission39198.12
3 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission39198.12
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission39198.12
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission40203.2
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission40203.2
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission40203.2
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission40203.2
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission42213.36
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission42213.36
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission42213.36
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission42213.36
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission44223.52
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission44223.52
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission44223.52
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission44223.52
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission45228.60
3 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission45228.60
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission45228.60
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission45228.60
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission46233.68
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission46233.68
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission46233.68
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission46233.68
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission47238.76
3 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission47238.76
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission47238.76
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission47238.76
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission48243.84
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission48243.84
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission48243.84
9 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission48243.84
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission49248.92
9 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission49248.92
9 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission49248.92
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission49248.92
3 Day(s) 6.40.25Regular Torque Transmission50254
3 Day(s) 7.90.31Regular Torque Transmission50254
3 Day(s) 9.50.37Regular Torque Transmission50254
3 Day(s) 12.70.5Regular Torque Transmission50254

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Belt Shape Closed End Belt Tooth Surface Standard (One Side) Belt Material Rubber Belt
Core Wire Material Glass Fiber Belt Series XL Belt Shape Type Trapezoid Tooth Profile Circular Type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)