• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Oil Seal - WA Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
727000
727001
727002
727003
727004
727005
727006
727007
727008
727009
727010
727011
727012
727013
727014
727015
727016
727017
727018
727019
727020
727021
727022
727023
727024
727025
727026
727027
727028
727029
727030
727031
727032
727033
727034
727035
727036
727037
727038
727039
727040
727041
727042
727043
727044
727045
727046
727047
727048
727049
727050
727051
727052
727053
727054
727055
727056
727057
727058
727059
Part NumberVolume DiscountDays to ShipShaft Dia. d
(φ)
Operating Temperature Range
(°C)
Operating Pressure Range
(MPa)
Outer Diameter φD
(mm)
Width b
(mm)
9 Day(s) or more 6-40~900.02~0.05167
9 Day(s) or more 7-40~900.02~0.05187
9 Day(s) or more 8-40~900.02~0.05186
9 Day(s) or more 8-40~900.02~0.05227
9 Day(s) or more 9-40~900.02~0.05227
9 Day(s) or more 10-40~900.02~0.05207
9 Day(s) or more 10-40~900.02~0.05228
9 Day(s) or more 10-40~900.02~0.05256
9 Day(s) or more 10-40~900.02~0.05267
9 Day(s) or more 10-40~900.02~0.05287
9 Day(s) or more 10-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 11-40~900.02~0.05227
9 Day(s) or more 11-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 12-40~900.02~0.05227
9 Day(s) or more 12-40~900.02~0.05257
9 Day(s) or more 12-40~900.02~0.05287
9 Day(s) or more 12-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 13-40~900.02~0.05257
9 Day(s) or more 13-40~900.02~0.05287
9 Day(s) or more 13-40~900.02~0.05308
9 Day(s) or more 14-40~900.02~0.05245
9 Day(s) or more 14-40~900.02~0.05257
9 Day(s) or more 14-40~900.02~0.05287
9 Day(s) or more 14-40~900.02~0.05327
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05247
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05257
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05287
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05327
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05329
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05357
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05358
9 Day(s) or more 15-40~900.02~0.05377
9 Day(s) or more 16-40~900.02~0.05267
9 Day(s) or more 16-40~900.02~0.05287
9 Day(s) or more 16-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 16-40~900.02~0.05327
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05306
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05308
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05327
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05356
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05357
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05358
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.05408
9 Day(s) or more 17-40~900.02~0.054010
9 Day(s) or more 18-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 18-40~900.02~0.05328
9 Day(s) or more 18-40~900.02~0.05357
9 Day(s) or more 18-40~900.02~0.05358
9 Day(s) or more 19-40~900.02~0.05308
9 Day(s) or more 19-40~900.02~0.05358
9 Day(s) or more 19-40~900.02~0.054010
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05307
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05308
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05327
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05347
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05357
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05358
9 Day(s) or more 20-40~900.02~0.05367

Loading...

Basic Information

Sliding Surface Axis Sealing Subject Liquid Grease Seal Material NBR70
Outer Diameter Part Rubber Cover Environment, Applications Standard / Abrasion Resistant Dust Lip No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)