• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

G-TRAN Series, Atmospheric Pressure Pirani Vacuum Gauge SW1 & ISG1 Package

G-TRAN Series, Atmospheric Pressure Pirani Vacuum Gauge SW1 & ISG1 Package

An atmospheric Pirani vacuum gauge for which wide range measurement from atmospheric pressure to 5x10-2Pa is possible, the SW1 & ISG1 package.
A highly corrosion resistant platinum wire is used in filament materials so it is applicable to all vacuum equipment.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SW1-ISG1-24V
SW1-ISG1-100V
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOperating Temperature Range
(°C)
Operating Humidity Range
(%)
Power Supply Voltage
14 Day(s) 10~4015~80DC24V
14 Day(s) 10~4015~80AC100〜240V

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Pressure Sensor Sensor, Monitor Structure Separate Type, Connector Joint Measured pressure range(Pa) 5.0×10-2~1.0×10+5
External Dimension W×D×H(mm) Control: 48×96×70 / Sensor Unit: 70×46×28 Specifications DIN Standard Specifications Control Output Signal 3 set points
Serial Communication Specifications RS485 Operating Temperature Range(℃) 10~40 Display Digital
Probe SWP-16 Set point 3 points Probe mount type NW16

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)