• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pirani Vacuum Gauge GP-G Series

Pirani Vacuum Gauge GP-G Series

Pirani vacuum gauge standard / GP-G Series.
A vacuum gauge with a wide range of uses that can easily measure pressure in low vacuum area.
Also, with a set point, various interlocks and exhaust sequence controls can be used.

[Features]· 4.5 digit easy to see LED screen digital display.
· A constant temperature type Pirani vacuum gauge that uses the thermal conduction in the atmosphere.
· Low vacuum range (0.4 to 3000Pa) measurement is supported.
· Platinum with high durability is adopted in the filament.
· The probe has compatibility.
· JCSS Calibration is also supported.

[Applications]
· For low vacuum measurement of analysis equipment as well physical and chemical appliances.
· For low vacuum measurement of testing and experiment equipment in universities and research institutes.

Part Number

Configured Part Number is shown.

WP-03-3/8

Part Number
WP-03-3/8
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Probe Probe WP-03 simple substance Probe mount type For R3/8 Screw

Please check the type/dimensions/specifications of the part WP-03-3/8 in the Pirani Vacuum Gauge GP-G Series series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)