• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Throttle valve

Throttle <and check> valve

A compact and lightweight type featuring smooth flow control and extremely easy handle operation, even when under high pressures.

[Features]
· A compact and lightweight type that requires very little space for mounting.
· The needle valve has been specially shaped to allow for smooth flow control.
· The internal pressure has been balanced for easy handle operation, even under high pressure conditions.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
CFR-G03-10
CFR-G06-10
CFR-G10-10
CFR-T03-10
CFR-T06-10
CFR-T10-10
FR-G03-10
FR-G06-10
FR-G10-10
FR-T03-10
FR-T06-10
FR-T10-10
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal Diameter (size) Max. Flow
(ℓ/min)
Cracking pressure
(MPa)
Check Valve Mounting Method
31 Day(s) or more 3/8300.15AvailableGasket mounting type
31 Day(s) or more 3/4750.1AvailableGasket mounting type
31 Day(s) or more 1 1/41900.1AvailableGasket mounting type
4 Day(s) or more 3/8300.15AvailableThread Connection Type
31 Day(s) or more 3/4750.1AvailableThread Connection Type
31 Day(s) or more 1 1/41900.1AvailableThread Connection Type
31 Day(s) or more 3/8300.15NoGasket mounting type
31 Day(s) or more 3/4750.1NoGasket mounting type
31 Day(s) or more 1 1/41900.1NoGasket mounting type
31 Day(s) or more 3/8300.15NoThread Connection Type
31 Day(s) or more 3/4750.1NoThread Connection Type
31 Day(s) or more 1 1/41900.1NoThread Connection Type

Loading...

  1. 1

Basic Information

Max. Operating Pressure(MPa) 21

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)