• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flow control modular valve (pressure-temperature compensation)

Flow control modular valve (pressure-temperature compensation)

A modular valve with a pressure compensating mechanism to ensure that the controlled flow rate remains constant even if there are changes in the oil temperature, and remains stable even if there are changes in the oil pressure.

[Features]
· A modularized flow control valve that is used for controlling the speed of actuators.
· Available in a variety of models; including those with A/B port control, A or B port control, and P port control.
· Equipped with a pressure compensating mechanism which ensures that the controlled flow rate remains constant, even if there are changes in the oil pressure.
· Controlled flow rates remain stable, even if there are changes in the oil temperature.
· Features a maximum operating pressure of 21, 25, 35MPa (214, 255, 357kgf/cm2).

Part Number

Configured Part Number is shown.

OF-G01-P20-20

Part Number
OF-G01-P20-20
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
98 Day(s)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Nominal Diameter (size) 1/8 Max. Operating Pressure(MPa) 21 Check Valve Cracking Pressure(MPa) -
Control Port P Port Maximum Control Flow Rate(ℓ/min) 20 Control Method Not specified
Design number 20 Check Valve No Specifications Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part OF-G01-P20-20 in the Flow control modular valve (pressure-temperature compensation) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)