• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Course Thread, with Head Teeth【120-1,000 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AC-25F-BOX
AC-28F-BOX
AC-32F-BOX
AC-38F-BOX
AC-41F-BOX
AC-45F-BOX
AC-51F-BOX
AC-57F-BOX
AC-65F-BOX
AC-75F-BOX
AC-90F-BOX
AC-120F-BOX
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipThread Nominal (M) Length

1,000 Pieces Per Package

2 Day(s) 3.825

1,000 Pieces Per Package

2 Day(s) 3.828

1,000 Pieces Per Package

2 Day(s) 3.832

1,000 Pieces Per Package

3 Day(s) 3.838

500 Pieces Per Package

2 Day(s) 3.841

500 Pieces Per Package

2 Day(s) 3.845

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 3.851

400 Pieces Per Package

4 Day(s) 3.857

300 Pieces Per Package

2 Day(s) 4.265

200 Pieces Per Package

2 Day(s) 4.275

200 Pieces Per Package

4 Day(s) 4.590

120 Pieces Per Package

4 Day(s) 4.8120

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Course Thread Material Steel Surface Treatment Bright Chromate Plating
Surface Treatment (Details) Bright Chromate Plating Mounting Hole Shape Phillips Sales Unit Box/package
Detailed Shape Disc

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)