• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Shim & Spacer, Shim for Bases (Single Groove), Laminated Type

Shim & Spacer, Shim for Bases (Single Groove), Laminated Type

Laminated type shims can be peeled off one at a time for highly accurate adjustments.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
MB5020020050
MB5020020100
MB5030030050
MB5030030100
MB5038042050
MB5038042100
MB5043043050
MB5043043100
MB5048048050
MB5048048100
MB5048054050
MB5048054100
MB5053053050
MB5053053100
MB5054058050
MB5054058100
MB5054060050
MB5054060100
MB5060065050
MB5060065100
MB5068068050
MB5068068100
MB5083083050
MB5083083100
MB5098098050
MB5098098100
MB5118118050
MB5118118100
MB5200200050
MB5200200100
MS5020020050
MS5020020100
MS5030030050
MS5030030100
MS5038042050
MS5038042100
MS5043043050
MS5043043100
MS5048048050
MS5048048100
MS5048054050
MS5048054100
MS5053053050
MS5053053100
MS5054058050
MS5054058100
MS5054060050
MS5054060100
MS5060065050
MS5060065100
MS5068068050
MS5068068100
MS5083083050
MS5083083100
MS5098098050
MS5098098100
MS5118118050
MS5118118100
MS5200200050
MS5200200100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial Plate Thickness T
(mm)
Width
(mm)
Height H
(mm)
Groove width G
(mm)
Slot Depth b
(mm)
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.52020910
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)12020910
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.530301315
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)130301315
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.538421326
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)138421326
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.543431222
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)143431222
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.548481424
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)148481424
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.548541734
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)148541734
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.553531427
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)153531427
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.554581735
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)154581735
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.554601738
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)154601738
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.560652042
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)160652042
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.568681634
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)168681634
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.583832042
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)183832042
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.598982549
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)198982549
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.51181183054
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)11181183054
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)0.520020036100
10 Day(s) or more 10Brass (C2600P)120020036100
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.52020910
3 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)12020910
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.530301315
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)130301315
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.538421326
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)138421326
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.543431222
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)143431222
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.548481424
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)148481424
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.548541734
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)148541734
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.553531427
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)153531427
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.554581735
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)154581735
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.554601738
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)154601738
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.560652042
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)160652042
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.568681634
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)168681634
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.583832042
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)183832042
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.598982549
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)198982549
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.51181183054
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)11181183054
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)0.520020036100
10 Day(s) or more 10Stainless Steel (SUS304)120020036100

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sales Unit A piece

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)