• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

03 Series Stack Type Pilot Operated Check Valve

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
MP-03A-20-40
MP-03W-20-40
Part NumberVolume DiscountDays to ShipType Control Port
Quote Lamination layer shape AA Port
Quote Lamination layer shape DA, B Port

Loading...

  1. 1

Basic Information

Max. Operating Pressure(MPa) 25 Max. Flow(ℓ/min) 80 Plumbing Thread Nominal 3/8B(10A)
Cracking pressure 0.2MPa

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)