• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Oilcon AKZ **9 (Circulation Type for Main Shaft Cooling)

Oilcon AKZ **9 (Circulation Type for Main Shaft Cooling)

High precision control of oil pressures over an even wider range. Adoption of an electronic expansion valve and pressure gauge helps improve resolution in low load ranges. Delivers high energy saving performance. The amount of power consumed can be checked on the panel.

Part Number

Configured Part Number is shown.

AKZ-329

Part Number
AKZ-329
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMass
(kg)
Ordering Code
14 Day(s) 56375-0841

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Oil Cooler Cooling capability(kW) 3.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part AKZ-329 in the Oilcon AKZ **9 (Circulation Type for Main Shaft Cooling) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)