• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Fitting and Valve for Copper Tubes, B Type, Biting Fitting for Copper Tubes, Gasket

Fitting and Valve for Copper Tubes, B Type, Biting Fitting for Copper Tubes, Gasket

A fitting for up to medium-diameter high-pressure piping when used within general hydraulic pressures. For hydraulic piping paths subject to impact pressure and vibration.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
KP-B-01
KP-B-02
KP-B-03
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter diameter of Gasket
(mm)
13 Day(s) or more 11
13 Day(s) or more 14
13 Day(s) or more 18

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Related Components Types of Related components Gasket seal Material (Related Components) Chrome Leather

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)