• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flex Bearing (Ball Bearing Type)

Flex Bearing (Ball Bearing Type)

Low power / high speed can be changed for transmission freely in the desired direction.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
DB-04FF-0.5L
DB-04FF-0.5R
DB-04FF-1L
DB-04FF-1R
DB-04FF-1.5L
DB-04FF-1.5R
DB-04FF-2L
DB-04FF-2R
DB-04FF-3L
DB-04FF-3R
DB-04FF-4L
DB-04FF-4R
DB-04FF-5L
DB-04FF-5R
DB-04MF-0.5L
DB-04MF-0.5R
DB-04MF-1L
DB-04MF-1R
DB-04MF-1.5L
DB-04MF-1.5R
DB-04MF-2L
DB-04MF-2R
DB-04MF-3L
DB-04MF-3R
DB-04MF-4L
DB-04MF-4R
DB-04MF-5L
DB-04MF-5R
DB-04MM-0.5L
DB-04MM-0.5R
DB-04MM-1L
DB-04MM-1R
DB-04MM-1.5L
DB-04MM-1.5R
DB-04MM-2L
DB-04MM-2R
DB-04MM-3L
DB-04MM-3R
DB-04MM-4L
DB-04MM-4R
DB-04MM-5L
DB-04MM-5R
DB-06FF-0.5L
DB-06FF-0.5R
DB-06FF-1L
DB-06FF-1R
DB-06FF-1.5L
DB-06FF-1.5R
DB-06FF-2L
DB-06FF-2R
DB-06FF-3L
DB-06FF-3R
DB-06FF-4L
DB-06FF-4R
DB-06FF-5L
DB-06FF-5R
DB-06MF-0.5L
DB-06MF-0.5R
DB-06MF-1L
DB-06MF-1R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAllowable Torque Range
(N•m)
Full Length
(mm)
Max. Rotational Speed Range
(r/min)
Allowable Torque
(N•m)
Maximum Rotational Speed
(r/min)
Core Nominal Diameter Rotation Direction The format of drive side shaft end Driven Shaft End Type
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.260004LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.260004RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.260004LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.260004RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.260004LMM
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.260004RMM
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0015004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0020004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0030004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0040004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.8850006LFF
13 Day(s) or more 0.05~1.0050004001~100000.8850006RFF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.8850006LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.005004001~100000.8850006RMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.8850006LMF
13 Day(s) or more 0.05~1.0010004001~100000.8850006RMF

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Flex Type Body Material Hard steel wire Application Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)