• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Induction Motor World K Series Parallel Shaft Gear Head

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
0GN3K
0GN3.6K
0GN5K
0GN6K
0GN7.5K
0GN9K
0GN12.5K
0GN15K
0GN18K
0GN25K
0GN30K
0GN36K
0GN50K
0GN60K
0GN75K
0GN90K
0GN100K
0GN120K
0GN150K
0GN180K
2GN3K
2GN3.6K
2GN5K
2GN6K
2GN7.5K
2GN9K
2GN12.5K
2GN15K
2GN18K
2GN25K
2GN30K
2GN36K
2GN50K
2GN60K
2GN75K
2GN90K
2GN100K
2GN120K
2GN150K
2GN180K
3GN3K
3GN3.6K
3GN5K
3GN6K
3GN7.5K
3GN9K
3GN12.5K
3GN15K
3GN18K
3GN25K
3GN30K
3GN36K
3GN50K
3GN60K
3GN75K
3GN90K
3GN100K
3GN120K
3GN150K
3GN180K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSquare Flange Dim. A
(mm)
Reduction Ratio
Same day 423
Same day 423.6
Same day 425
Same day 426
Same day 427.5
Same day 429
Same day 4212.5
Same day 4215
Same day 4218
Same day 4225
Same day 4230
Same day 4236
Same day 4250
Same day 4260
Same day 4275
Same day 4290
Same day 42100
Same day 42120
Same day 42150
Same day 42180
Same day 603
Same day 603.6
Same day 605
Same day 606
Same day 607.5
Same day 609
Same day 6012.5
Same day 6015
Same day 6018
Same day 6025
Same day 6030
Same day 6036
Same day 6050
Same day 6060
Same day 6075
Same day 6090
Same day 60100
Same day 60120
Same day 60150
Same day 60180
Same day 703
Same day 703.6
Same day 705
Same day 706
Same day 707.5
Same day 709
Same day 7012.5
Same day 7015
Same day 7018
Same day 7025
Same day 7030
Same day 7036
Same day 7050
Same day 7060
Same day 7075
Same day 7090
Same day 70100
Same day 70120
Same day 70150
Same day 70180

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Gearhead simplex Environment Standard Gear Head Type Parallel Shafts
Electromagnetic Brakes, Clutches No Shaft end shape GN Gear Cutting

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)